Strona: Home Co to jest profil kierowcy?

Co to jest profil kierowcy?

Profil kandydata na kierowcę w skrócie PKK jest to zestaw informacji identyfikujących  i opisujących osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami generowany, udostępniany, aktualizowany i archiwizowany w systemie teleinformatycznym.

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy lub pozwolenie, przed przystąpieniem do szkolenia składa w siedzibie właściwego organu wydającego prawo jazdy następujące dokumenty:

  • wniosek o wydanie prawa jazdy
  • orzeczenie lekarskie
  • orzeczenie psychologiczne (kategoria C, CE,D,DE)
  • wyraźną fotografię o wymiarach 3,5×4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem
  • zgodę rodziców jeżeli jest wymagana
  • kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli posiada

Na podstawie w/w dokumentów właściwy organ wydający prawo jazdy w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych, generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę.